Keydollar B.V. is voornemens om een prototype te laten ontwikkelen van een transportsysteem bestaande uit een opvangbak waarin boxstrooisel, afkomstig uit een mestscheider, wordt opgevangen. Het is van belang dat de opvangbak zo klein mogelijk wordt gehouden aangezien anders door de druk van het product het boxstrooisel zal inklinken. Vanuit deze opvangbak dient het strooisel op een vijzel terecht te komen.

Er zullen haakse overbrengingen worden ontwikkeld. Bij iedere kruising van

4 ligboxen zal een T-stuk worden aangebracht. Om te voorkomen dat bij het eerste T-stuk alle boxstrooisel eruit valt zal ter plaatse van de openingen een schuif moeten worden aangebracht die in het T-stuk zal worden geïntegreerd. Het boxstrooisel zal door deze schuif worden tegengehouden op momenten waarop deze dicht staat. Aangezien de kans bestaat dat het boxstrooisel op het materiaal van de vijzel gaat invreten zal de schuif van PVC worden vervaardigd. Zodra er zich voldoende boxstrooisel voor de schuif bevindt zal deze opzij bewegen en zal het boxstrooisel in de box vallen. Hiertoe zal het schuifsysteem worden aangesloten op een tandheugel waarop zich de motor bevindt en die alle schuifjes ineens moet kunnen openen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en EFRO.