Melkveehouder Heeg bespaart jaarlijks € 20.000,- door scheiden mest

Melkveehouder Heeg zet mest om in duurzame energie

Melkveehouder Pieter Heeg uit het Friese Hinnaard nam begin oktober 2016 de monovergister van energiecoöperatie Jumpstart in gebruik. Met de ingebruikname van deze monovergister wil melkveehouder Heeg mest net zoals melk behandelen; een product waar iets aan kan worden verdiend.

Pieter Heeg heeft samen met zijn vader Minne Heeg een melkveebedrijf met 156 melkkoeien en bijhorend jongvee. De melkveehouders hebben in totaal zo’n 75 hectare grond in gebruik. “De bedoeling is om in de toekomst  te groeien naar 175 stuks melkvee. Met de huidige regelgeving moeten wij al een deel van onze mest buiten ons eigen bedrijf afzetten en met de beoogde groei  in de toekomst zal dat alleen  maar meer worden”, vertelt Pieter Heeg.

De monovergister haalt methaangas uit de mest. Dit methaangas wordt  gebruikt om elektriciteit op te wekken waar FrieslandCampina vervolgens de stroom mee afbetaalt voor de CO2 reductie. Achter de monovergister staan een mestscheider en een mestkraker. De digistaat die na de vergisting overblijft gaat naar de Keydollar mestscheider. Deze Keydollar mestscheider scheidt de digistaat in dikke en dunne fractie. De dunne fractie wordt  verder verwerkt in de mestkraker. “Op deze manier hoeven wij in de toekomst geen onverwerkte mest meer af te zetten”, aldus Pieter Heeg.

De dikke fractie wordt ogeslagen in een mestbak van MBS Beton. Pieter Heeg kan de dikke factie kosteloos afzetten bij een akkerbouwer.  In de mestkraker van Winstal, die gebruik maakt van de restwarmte van de monovergister, worden het stikstof- en fosfaatgedeelte uit dunne fractie gehaald. Het fosfaatgedeelte wordt afgevuld in ‘big bags’. “Deze ‘big bags’ met fosfaat zijn bestemd voor export”, licht Pieter Heeg toe. De stikstofhoudende fractie voegt de Friese melkveehouder  toe aan het kalideel. “Dit is hierdoor een prachtig product, wat wij mooi naar  eigen land terug kunnen brengen.”

“Door de stikstof en het fosfaat uit de mest te halen kan Heeg aanzienlijk besparen op de mestafzetkosten. “Als wij geen gebruik zouden maken van verdere verwerking van mest zouden wij op dit moment nog ongeveer 1.500 kuub mest moeten afzetten tegen een prijs van €16,- per kuub. Deze kosten komen nu te vervallen, net als de VVO’S die nu niet meer nodig zijn. Dat scheelt op jaarbasis zeker nog eens  €20.000,-“, aldus Pieter Heeg.