Ontwikkeling indamper

In dit VIA project wordt een prototype mestindamper ontwikkeld waardoor mest effectief gescheiden raakt van het water. Zo zal het gewicht van de mest drastisch verlagen, met als gevolg lagere transportkosten waardoor de agrariër meer kan investeren in zijn bedrijf. Het mestproduct wordt dus eigenlijk geconcentreerder waarbij de waterdamp verdwijnt in de lucht. Bovendien zal er een CO2-reductie gerealiseerd worden.

Veehouders zullen ook op een andere wijze een kostenbesparing realiseren dankzij de mestindamper van Edze Innovations B.V.. Momenteel moeten veehouders kunstmest aanschaffen om het te vermengen met het dierlijke mestproduct voor land bemesting. Met de beoogde mestindamper is dit verleden tijd doordat het apparaat een separate stroom stikstofconcentraat maakt wat als kunstmest ingezet kan worden. Ook zal het prototype zorgen voor kwalitatief hoogwaardigere landbouwgrond doordat het minder beladen zal zijn door mest met en te hoog volume aan vocht. Tot slot zal de mest rijker zijn aan nutriënten doordat het meer geconcentreerd is. Hierdoor is er ook minder mest nodig om de landbouwgrond te bemesten.

Bijkomend voordeel is dat het prototype gebruik zal maken van de warmte die de dieren afgeven in de stal. Hierdoor zal er efficiënter worden omgegaan met beschikbare warmtebronnen en zal er minder geuroverlast zijn doordat de lucht in de gekoppelde luchtwasser wordt gezuiverd.