voordelig een mestscheider met subsidie

Subsidie om mestverwerking te stimuleren

De regeling Stimulering Mestverwerking is sinds vrijdag 24 februari opengesteld.

Het openstellen van de regeling betekent dat vanaf vandaag aanvragen kunnen worden ingediend voor de financiering van een deel van de kosten van te realiseren mestverwerkings- en/of verwaardingscapaciteit. De subsidie komt uit de Europese steunmiddelen voor mestverwerking- en verwaarding.

Veehouders kunnen zich via het contactformulier op www.mestverwerkingsloket.nl aanmelden voor de eerste openstellingsronde van de regeling. Een veehouder ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn of haar aanmelding.

Voor 19 maart indienen

Via deze bevestigingsmail kan een veehouder de informatie indienen die nodig is voor de beoordeling van uw aanvraag. Een aanvraag kan alleen worden beoordeeld indien de benodigde informatie voor het sluiten van de eerste openstellingsronde (19 maart 2017 om 00.00) is aangeleverd.

Vragen

Wilt u meer weten over regeling i.c..m. een Keydollar mestscheider?  Neem dan snel contact op.  Vul dan het contactformulier in of bel voor vrijblijvend advies met onze adviseurs via +31 (0)514 593562