Indampen van mest

Lucas Westra B.V. en Keydollar B.V. zijn voornemens om een systeem te ontwikkelen waarmee mest kan worden ingedampt.

Hierbij wordt gedacht aan een groot aantal platte schijven die naast elkaar worden geplaatst waar tussenin schrapers worden aangebracht. Beoogd wordt hiermee een groter contactoppervlak te realiseren. Aandrijving van de schijven zal waarschijnlijk plaatsvinden middels een wormwielmotor.

De snelheid waarmee de schijven ronddraaien zal variabel moeten zijn. Als de schijven langzaam draaien zal het product niet meer drogen. Als de schijven snel draaien zal het product minder drogen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Benieuwd naar de status van deze innovatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.