Ontwikkeling prototype van een systeem waarmee mixen van mest kan plaatsvinden op basis van luchtbellen

Keydollar B.V. en Melkveebedrijf De Betonpleats zijn voornemens om samen een prototype te ontwikkelen van een systeem waarmee mixen van mest kan plaatsvinden op basis van luchtbellen. Er zal sprake zijn van een systeem waarin gaatjes worden aangebracht. Periodiek zal een luchtstoot door het systeem worden geblazen waardoor lucht uit de gaatjes in de mest terecht komt.

Het te ontwikkelen systeem zal op de vloer van een mestkelder worden aangebracht. Doordat de mest bestaat uit een waterig deel en een vast deel waarbij het waterige deel zich op de bodem bevindt kan de lucht dus hierin worden geblazen. Beoogd wordt om middels het te ontwikkelen systeem vloeibare en vaste substanties met elkaar te mengen. Verstoppen van de gaatjes door de mest moet worden voorkomen.

Daarnaast is het de bedoeling dat het systeem, naast toepassing in lege mestkelders, tevens voor gevulde mestkelders geschikt wordt gemaakt. Het systeem zal dan van bovenaf door de mest moeten kunnen zakken. In principe zou dit mogelijk moeten zijn aangezien mest een diffuus product is. Daarbij is het van belang dat de slangetjes op de juiste wijze worden gepositioneerd.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en EFRO.