fosfaatrecht mestscheider keydollar

Mesten op maat met dunne fractie

Het scheiden van mest wordt met name ingezet voor het produceren van boxstrooisel of voor het het afzetten van mest. Wat veel gebruikers van een mestscheider niet weten is dat de dunne fractie uitstekend kan worden gebruikt om meer geconcentreerd nutriënten bij het gewas te brengen. Proeven toonden aan dat de dunne fractie de efficiëntie van kunstmest kan benaderen. Echter kan dunne fractie niet gezien worden als complete vervanger van kunstmest.

Klik hier voor het volledige artikel

Bron: melkveebedrijf