Lease mestscheider mest

Leasen van een mestscheider; direct geld besparen op strooiselkosten!

Het wordt de laatste jaren vaak toegepast: ‘financial lease op machines’. Een mogelijkheid om toch gebruik van een nieuwe machine te maken zonder eerst een flink bedrag in 1x te investeren. Zo ook op mestscheidings machines.  Dit om kosten te besparen op mestafzet en/of strooiselkosten zonder dat een veehouder in 1x een grote investering hoeft te doen. Toch zijn veehouders vaak huiverig omdat ze vast zitten aan een contract. Maar wat houdt u tegen wanneer direct kan worden aangetoond dat  de besparing groter is dan de leasekosten?  Zo bieden leasemaatschappijen meerdere mogelijkheden van lease. Zo kan u zelf kiezen over welke periode u de machine wilt lease en in hoeverre de kosten gespreid worden. Ook wordt bij leasing de scheider op de economische balans van het bedrijf gezet wat inhoudt dat u op deze machine kan afschrijven, een zeer interessante constructie. Hieronder ziet u een duidelijk overzicht van de voordelen van financial lease.

Voordelen financial lease:

  • Geen groot investeringsbedrag nodig
  • De kosten worden gespreidt
  • Geen lening nodig
  • Direct veel meer strooisel in uw ligboxen
  • Gelijk rendement
  • Lease periode zelf bepalen
  • Gelijk verbetering technische resultaten door beter koeien welzijn

Nadelen:

  • Maandelijkse kosten
  • Aanschafprijs op lange termijn iets hoger dan wanneer er in 1x geïnvesteerd wordt (maar wel sneller rendement).

Vb. berekening:

Een melkveehouder met 100 melkkoeien heeft op jaarbasis € 8.000 aan strooiselkosten. Hij overweegt om een mestscheider aan te schaffen maar heeft momenteel niet de financiële mogelijkheden om deze machine aan te schaffen.  Hij overweegt dan ook om de machine te leasen . Hij wil de machine leasen over een periode van 5 jaar. Hij betaalt dan €402 per maand (voor de COMPLETE GEÏNSTALLEERDE INSTALLATIE. De leasekosten zijn € 4.824 per jaar. € 4.824 x 5jaar= € 24.120,- totale kosten zonder onderhoud en elektriciteit

De mestscheider wordt afgeschreven in 10 jaar. De jaarkosten qua onderhoud en elektriciteit zijn dan  € 900,- x 10jaar = € 9.000,-. Dit bedrag tellen we bij de aanschafprijs van  € 24.120,-, dit resulteert in totale kosten van € 33.120,- voor strooisel over tien jaar. Als er met zaagsel gestrooid zou worden zou dit € 8.000x10jaar=€80.000 kosten. Besparing: €80.000- €33.120=€46.880/10 jaar= € 4.688,- per jaar bespaard. En dan rekenen we met een economisch levensduur van 10 jaar, maar als de scheider langer mee gaat is uw voordeel nog groter!

Zoals u ziet kunt u flink besparen door mest te scheiden zonder dat u 1x een groot bedrag investeert. Het is dan ook wel van belang dat een specialist u kan adviseren waarom u wel of niet voor de lease van een mestscheidings machine moet kiezen. Wij van Keydollar bekijken voor u de mogelijkheden om zorgeloos gebruik te maken van financial lease op mestscheiders. Waarom uitstellen van besparen terwijl de mogelijkheden voor het behouden van geld in uw portemonnee binnen handbereik liggen?