Nieuwe eigenaar Keydollar

Wc papier scheiden

Wc-papier scheiden uit afvalwater

Keydollar Mestscheider

Keydollar in Rusland

Filter mestscheider Keydollar

Hightech filters

Ontwikkeling indamper

In dit VIA project wordt een prototype mestindamper ontwikkeld waardoor mest effectief gescheiden raakt van het water. Zo zal het gewicht van de mest drastisch verlagen, met als gevolg lagere transportkosten waardoor de agrariër meer kan investeren in zijn bedrijf. Het mestproduct wordt dus eigenlijk geconcentreerder waarbij de waterdamp verdwijnt in de lucht. Bovendien zal er een CO2-reductie gerealiseerd worden.

Veehouders zullen ook op een andere wijze een kostenbesparing realiseren dankzij de mestindamper van Edze Innovations B.V.. Momenteel moeten veehouders kunstmest aanschaffen om het te vermengen met het dierlijke mestproduct voor land bemesting. Met de beoogde mestindamper is dit verleden tijd doordat het apparaat een separate stroom stikstofconcentraat maakt wat als kunstmest ingezet kan worden. Ook zal het prototype zorgen voor kwalitatief hoogwaardigere landbouwgrond doordat het minder beladen zal zijn door mest met en te hoog volume aan vocht. Tot slot zal de mest rijker zijn aan nutriënten doordat het meer geconcentreerd is. Hierdoor is er ook minder mest nodig om de landbouwgrond te bemesten.

Bijkomend voordeel is dat het prototype gebruik zal maken van de warmte die de dieren afgeven in de stal. Hierdoor zal er efficiënter worden omgegaan met beschikbare warmtebronnen en zal er minder geuroverlast zijn doordat de lucht in de gekoppelde luchtwasser wordt gezuiverd.

Grassappen scheiden

Keydollar Dry Bed haalt sappen uit gras

Naast veehouderijen worden onze Keydollar-mestscheiders ook in talloze andere situaties toegepast. 

Onze scheiders zijn namelijk niet alleen werkzaam in mest, maar ook in diverse andere producten. We hebben daarom regelmatig projecten en samenwerkingen, die u misschien niet direct bij een mestscheidingsproducent zou verwachten.

Zo werden we enige tijd geleden benaderd door Grassa; een bedrijf dat zich richt op het opwaarderen van gras (en andere soorten gewas) door middel van bioraffinage. Zij stelden ons de vraag mee te denken zij hoe grassappen konden winnen uit gras. Als innovatieve partner zagen wij als Keydollar direct kansen.

Met het inzetten van onze Keydollar Dry Bed in het gesneden en gehakselde gras zijn ze in staat zo veel mogelijk eiwitrijk sap te winnen uit het vers gras. De machine draait nu geruime tijd naar tevredenheid. Een prachtig project dat nogmaals laat zien dat Keydollar-machines zeer breed kunnen worden ingezet.

Bekijk hieronder hoe de Dry Bed wordt ingezet in de gehele installatie:

Bent u benieuwd wat Keydollar voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op, dan kunnen we samen de mogelijkheden bespreken! U kunt ook direct bellen met onze adviseurs via +31 (0)514 593562.

Melkveehouder Heeg bespaart jaarlijks € 20.000,- door scheiden mest

Melkveehouder Heeg zet mest om in duurzame energie

Melkveehouder Pieter Heeg uit het Friese Hinnaard nam begin oktober 2016 de monovergister van energiecoöperatie Jumpstart in gebruik. Met de ingebruikname van deze monovergister wil melkveehouder Heeg mest net zoals melk behandelen; een product waar iets aan kan worden verdiend.

Pieter Heeg heeft samen met zijn vader Minne Heeg een melkveebedrijf met 156 melkkoeien en bijhorend jongvee. De melkveehouders hebben in totaal zo’n 75 hectare grond in gebruik. “De bedoeling is om in de toekomst  te groeien naar 175 stuks melkvee. Met de huidige regelgeving moeten wij al een deel van onze mest buiten ons eigen bedrijf afzetten en met de beoogde groei  in de toekomst zal dat alleen  maar meer worden”, vertelt Pieter Heeg.

De monovergister haalt methaangas uit de mest. Dit methaangas wordt  gebruikt om elektriciteit op te wekken waar FrieslandCampina vervolgens de stroom mee afbetaalt voor de CO2 reductie. Achter de monovergister staan een mestscheider en een mestkraker. De digistaat die na de vergisting overblijft gaat naar de Keydollar mestscheider. Deze Keydollar mestscheider scheidt de digistaat in dikke en dunne fractie. De dunne fractie wordt  verder verwerkt in de mestkraker. “Op deze manier hoeven wij in de toekomst geen onverwerkte mest meer af te zetten”, aldus Pieter Heeg.

De dikke fractie wordt ogeslagen in een mestbak van MBS Beton. Pieter Heeg kan de dikke factie kosteloos afzetten bij een akkerbouwer.  In de mestkraker van Winstal, die gebruik maakt van de restwarmte van de monovergister, worden het stikstof- en fosfaatgedeelte uit dunne fractie gehaald. Het fosfaatgedeelte wordt afgevuld in ‘big bags’. “Deze ‘big bags’ met fosfaat zijn bestemd voor export”, licht Pieter Heeg toe. De stikstofhoudende fractie voegt de Friese melkveehouder  toe aan het kalideel. “Dit is hierdoor een prachtig product, wat wij mooi naar  eigen land terug kunnen brengen.”

“Door de stikstof en het fosfaat uit de mest te halen kan Heeg aanzienlijk besparen op de mestafzetkosten. “Als wij geen gebruik zouden maken van verdere verwerking van mest zouden wij op dit moment nog ongeveer 1.500 kuub mest moeten afzetten tegen een prijs van €16,- per kuub. Deze kosten komen nu te vervallen, net als de VVO’S die nu niet meer nodig zijn. Dat scheelt op jaarbasis zeker nog eens  €20.000,-“, aldus Pieter Heeg.

DryBed mestscheider verzet veel arbeid bij Groot Roessink in Baak

Op het melkveebedrijf van de fam. Groot Roessink in Baak draait al een aantal jaren lang een Keydollar DryBed mestscheider. Hier worden 180 koeien gemolken, de DryBed mestscheider voorziet in boxstrooisel zoals te zien is aan de mooi gevulde boxen. Maar ook wordt op dit bedrijf veel dikke fractie afgezet, wat ook met deze mestscheider wordt gedaan. Al met al heeft hij al aardig wat uurtjes gedraaid. Geen enkel probleem voor deze bewezen techniek!

    

 

Vervolgonderzoek biobedding NIZO-Valacon

Valacon Dairy gaat samen met Nizo Foodresearch een vervolg onderzoek uitvoeren naar het veilig houden van Greenbedding als boxvulling. Voor het nieuwe onderzoek zijn zij opzoek naar veehouders die het product reeds enige tijd gebruiken. Het doel is om te onderzoeken welke verschillen er worden gevonden tussen verschillende managementmaatregelen en de kwaliteit van het bedding materiaal. Op deze wijze vergaren we gezamenlijk meer inzicht in het gebruik en de kwaliteit van het product en daarmee de optimale melkkwaliteit. Keydollar is als partner van Valacon Dairy benaderd om bedrijven aan te brengen voor dit onderzoek. Heeft u ook interesse om hier aan deel te nemen? Neem dan contact op met Keydollar of richt u direct tot;

Raymond van Benthem
Tel: 06-51877087
Email: [email protected]
Website: www.valacon-dairy.nl

Alle gegevens worden geanonimiseerd en u krijgt zelf ook het resultaat van uw bedding onderzoek

vervolgonderzoek