Wc papier scheiden

Wc-papier scheiden uit afvalwater

Keydollar Mestscheider

Keydollar in Rusland

Filter mestscheider Keydollar

Hightech filters

Grassappen scheiden

Keydollar Dry Bed haalt sappen uit gras

Naast veehouderijen worden onze Keydollar-mestscheiders ook in talloze andere situaties toegepast. 

Onze scheiders zijn namelijk niet alleen werkzaam in mest, maar ook in diverse andere producten. We hebben daarom regelmatig projecten en samenwerkingen, die u misschien niet direct bij een mestscheidingsproducent zou verwachten.

Zo werden we enige tijd geleden benaderd door Grassa; een bedrijf dat zich richt op het opwaarderen van gras (en andere soorten gewas) door middel van bioraffinage. Zij stelden ons de vraag mee te denken zij hoe grassappen konden winnen uit gras. Als innovatieve partner zagen wij als Keydollar direct kansen.

Met het inzetten van onze Keydollar Dry Bed in het gesneden en gehakselde gras zijn ze in staat zo veel mogelijk eiwitrijk sap te winnen uit het vers gras. De machine draait nu geruime tijd naar tevredenheid. Een prachtig project dat nogmaals laat zien dat Keydollar-machines zeer breed kunnen worden ingezet.

Bekijk hieronder hoe de Dry Bed wordt ingezet in de gehele installatie:

Bent u benieuwd wat Keydollar voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op, dan kunnen we samen de mogelijkheden bespreken! U kunt ook direct bellen met onze adviseurs via +31 (0)514 593562.

Indampen van mest

Lucas Westra B.V. en Keydollar B.V. zijn voornemens om een systeem te ontwikkelen waarmee mest kan worden ingedampt.

Hierbij wordt gedacht aan een groot aantal platte schijven die naast elkaar worden geplaatst waar tussenin schrapers worden aangebracht. Beoogd wordt hiermee een groter contactoppervlak te realiseren. Aandrijving van de schijven zal waarschijnlijk plaatsvinden middels een wormwielmotor.

De snelheid waarmee de schijven ronddraaien zal variabel moeten zijn. Als de schijven langzaam draaien zal het product niet meer drogen. Als de schijven snel draaien zal het product minder drogen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Benieuwd naar de status van deze innovatie? Neemt u dan gerust contact met ons op. 

Agri XL Air

Hoog drogestofpercentage en maximaal bedieningsgemak met Keydollar’s nieuwste Agri-XL Air mestscheider.

Keydollar introduceert de nieuwe Agri-XL Air mestscheider. Deze mestscheider maakt gebruik van een zelfsturende perskop die bestaat uit vier onafhankelijke luchtcilinders. Dit draagt bij aan het behalen van een maximaal drogestofpercentage en is erg eenvoudig in gebruik.

De Agri-XL Air mestscheider is ontwikkeld met het oog op robuustheid en een maximale productiecapaciteit. De innovatieve luchtgestuurde perskop stemt de tegendruk van de vier onafhankelijke luchtcilinders af op de stroomopname. Dit zorgt ervoor dat de mestscheider veilig en relatief onderhoudsvrij kan opereren. Tevens zorgt de luchtgestuurde perskop ervoor dat de Agri-XL Air moeiteloos de meest uiteenlopende drijfmestsoorten kan scheiden zonder capaciteitsverlies.

Eerste keuze onder veehouders
Tijdens de ontwikkeling van de Agri-XL Air stonden vooral de grotere melkvee-, varkens- en kalverhouders centraal. Binnen deze doelgroep is op bedrijfsniveau een toenemende vraag naar mestscheiders die zijn uitgerust met een zelfsturende perskop. Er zijn diverse mestscheiderproducenten die standaard een zelfsturende perskop aanbieden. Het grote nadeel van deze mestscheiders is de slijtage aan de perskop en vijzel. Op basis van deze gegevens heeft Keydollar het automatische tegendruksysteem ontwikkeld. De luchtgestuurde perskop levert met minder slijtage hetzelfde drogestofpercentage.

Probleemloos mest scheiden
De slimme en degelijke tegendrukregeling levert niet alleen een uiterst efficiënte mestscheider op, maar zorgt er ook voor dat menselijke bijsturing overbodig is geworden. Bovendien zorgt de tegendrukregeling van de Agri-XL Air ervoor dat de mestscheider de “prop” nooit kan verliezen. Dit biedt het voordeel dat zelfs een lege mestscheider probleemloos kan worden opgestart.

Veelzijdig inzetbaar
Met de Agri-XL Air kunt u niet alleen de meest uiteenlopende drijfmestsoorten scheiden, maar is tevens slijtage aan de perskop tot een minimum beperkt. Dit dankzij de vier onafhankelijke luchtcilinders die op basis van stroomopname worden gestuurd. Als de stroomopnames verhogen, omdat bijvoorbeeld de structuur van de drijfmest verandert, verlaagt het tegendruksysteem automatisch de tegendruk op de vier onafhankelijke luchtcilinders. Bij een verlaging van de stroomopname door bijvoorbeeld dunnere drijfmest zal automatisch de tegendruk worden verhoogd. Dit betekent dat de tegendruk van de perskop exact is afgestemd op machineproductiviteit en –rendement. Dit alles optimaliseert de productie en houdt de bedrijfkosten zo laag mogelijk. Deze nieuwe ontwikkelingen en technologie passen binnen de visie van Keydollar


Klik op een van de onderstaande links om de foto’s begeleidend bij het persbericht te downloaden

Persbericht

Video 1

Video 2

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

voordelig een mestscheider met subsidie

Subsidie om mestverwerking te stimuleren

De regeling Stimulering Mestverwerking is sinds vrijdag 24 februari opengesteld.

Het openstellen van de regeling betekent dat vanaf vandaag aanvragen kunnen worden ingediend voor de financiering van een deel van de kosten van te realiseren mestverwerkings- en/of verwaardingscapaciteit. De subsidie komt uit de Europese steunmiddelen voor mestverwerking- en verwaarding.

Veehouders kunnen zich via het contactformulier op www.mestverwerkingsloket.nl aanmelden voor de eerste openstellingsronde van de regeling. Een veehouder ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn of haar aanmelding.

Voor 19 maart indienen

Via deze bevestigingsmail kan een veehouder de informatie indienen die nodig is voor de beoordeling van uw aanvraag. Een aanvraag kan alleen worden beoordeeld indien de benodigde informatie voor het sluiten van de eerste openstellingsronde (19 maart 2017 om 00.00) is aangeleverd.

Vragen

Wilt u meer weten over regeling i.c..m. een Keydollar mestscheider?  Neem dan snel contact op.  Vul dan het contactformulier in of bel voor vrijblijvend advies met onze adviseurs via +31 (0)514 593562

 

Mixen met luchtbellen

Melkveehouder Heeg bespaart jaarlijks € 20.000,- door scheiden mest

Melkveehouder Heeg zet mest om in duurzame energie

Melkveehouder Pieter Heeg uit het Friese Hinnaard nam begin oktober 2016 de monovergister van energiecoöperatie Jumpstart in gebruik. Met de ingebruikname van deze monovergister wil melkveehouder Heeg mest net zoals melk behandelen; een product waar iets aan kan worden verdiend.

Pieter Heeg heeft samen met zijn vader Minne Heeg een melkveebedrijf met 156 melkkoeien en bijhorend jongvee. De melkveehouders hebben in totaal zo’n 75 hectare grond in gebruik. “De bedoeling is om in de toekomst  te groeien naar 175 stuks melkvee. Met de huidige regelgeving moeten wij al een deel van onze mest buiten ons eigen bedrijf afzetten en met de beoogde groei  in de toekomst zal dat alleen  maar meer worden”, vertelt Pieter Heeg.

De monovergister haalt methaangas uit de mest. Dit methaangas wordt  gebruikt om elektriciteit op te wekken waar FrieslandCampina vervolgens de stroom mee afbetaalt voor de CO2 reductie. Achter de monovergister staan een mestscheider en een mestkraker. De digistaat die na de vergisting overblijft gaat naar de Keydollar mestscheider. Deze Keydollar mestscheider scheidt de digistaat in dikke en dunne fractie. De dunne fractie wordt  verder verwerkt in de mestkraker. “Op deze manier hoeven wij in de toekomst geen onverwerkte mest meer af te zetten”, aldus Pieter Heeg.

De dikke fractie wordt ogeslagen in een mestbak van MBS Beton. Pieter Heeg kan de dikke factie kosteloos afzetten bij een akkerbouwer.  In de mestkraker van Winstal, die gebruik maakt van de restwarmte van de monovergister, worden het stikstof- en fosfaatgedeelte uit dunne fractie gehaald. Het fosfaatgedeelte wordt afgevuld in ‘big bags’. “Deze ‘big bags’ met fosfaat zijn bestemd voor export”, licht Pieter Heeg toe. De stikstofhoudende fractie voegt de Friese melkveehouder  toe aan het kalideel. “Dit is hierdoor een prachtig product, wat wij mooi naar  eigen land terug kunnen brengen.”

“Door de stikstof en het fosfaat uit de mest te halen kan Heeg aanzienlijk besparen op de mestafzetkosten. “Als wij geen gebruik zouden maken van verdere verwerking van mest zouden wij op dit moment nog ongeveer 1.500 kuub mest moeten afzetten tegen een prijs van €16,- per kuub. Deze kosten komen nu te vervallen, net als de VVO’S die nu niet meer nodig zijn. Dat scheelt op jaarbasis zeker nog eens  €20.000,-“, aldus Pieter Heeg.