Keydollar BV investeert in zeefsysteem drijfmest

Omdat Keydollar voortdurend werkt aan het uitbreiden van kennis omtrent mestscheiding en mestbewerking is er onlangs geïnvesteerd in een zeef analyse systeem voor drijfmest. Met dit systeem proberen we meer inzicht te krijgen in de effecten van deeltjesgrootte op het resultaat van mestscheiden. We kunnen hierin drijfmest, maar ook vaste fracties mest, zeven met verschillende typen zeef. Op deze manier hopen we een betere inschatting te kunnen maken van hoe verschillende mestsoorten zich verhouden tot het resultaat wat u bij mestscheiding op uw bedrijf zou kunnen verwachten en hoe uw mestsoort zal uitwerken in een type mestscheider. Binnenkort hopen we u de eerste resultaten te kunnen presenteren.

Bent u geïnteresseerd naar het feitelijke werkingsprincipe van een mestscheider; loopt u met de vraag ‘hoe werkt een mestscheider nou eigenlijk?’. Laat het ons u uitleggen, het heeft veel meer facetten dan u op het eerste gezicht denkt! Wij hebben ervaring met mestscheiders, we beschikken over analyse apparatuur maar ook over de betreffende schroefpersscheiders, trommelscheiders of zeefmestscheiders!